Werkwijze

Werkwijze

De coach bij Tempus Vitea Coaching is opgeleid door het Co-Active Training Institute en gebruikt de  principes van Co-Active® Coaching.

Het  coachingstraject bij Tempus Vitea Coaching begint bijna altijd met een kennismakings- en/of intake-gesprek. In dit gesprek wordt er onder andere antwoord gezocht op de volgende vragen.

  • Is er een klik tussen de coach en coachee (degene die wordt gecoacht)?
  • Doel van de coaching. Anders gezegd: wat is de coachvraag?
  • Is coaching wel de beste manier om het gewenste doel te bereiken?
  • Wat is waarschijnlijk de meest effectieve aanpak in het traject?
  • Wat zijn de kosten voor een dergelijk traject?

De coachvraag

Indien mogelijk wordt voor het intakegesprek plaatsvind aan ‘de coachee  voorgesteld om een Intakeformulier in te vullen. In het Intakeformulier wordt onder andere gevraagd vooraf goed na te denken over de coachvraag. Hierdoor kan een effectiever intakegesprek plaatsvinden.

In coaching-trajecten die door de werkgever worden betaald, vindt ook vaak een driegesprek plaats met de opdrachtgever. Meestal is dit de leidinggevende of bijvoorbeeld iemand van de personeelsafdeling. Uit praktische overweging wordt de opdrachtgever vaak uitgenodigd de eerste 10 minuten van het gesprek tussen de coach en de coachee deel te nemen. In een enkel geval en met toestemming van allen (coachee, opdrachtgever en coach) zit de leidinggevende er het hele gesprek bij.

De kosten voor een coach-traject

Na het intakegesprek stuurt de coach een voorstel met de prijs van het traject of als er reeds gekozen is voor een bepaald traject wordt deze fase overgeslagen. Na wederzijdse overeenstemming wordt een afspraak gemaakt voor het vervolg van het traject. Het overeengekomen bedrag wordt na overeenstemming door de coach aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Daarna volgt een serie van één of meerdere coachsessies tussen coach en coachee. Dit kunnen gesprekken op de lokatie van Tempus Vitea Coaching, telefonisch of online (Zoom) zijn. Hiernaast kunnen er ook korte (afgesproken) contactmomenten zijn per e-mail of WhatsApp.

In de meeste trajecten vinden zo’n drie tot zes coachsessies plaats. In sommige situaties kunnen dat er ook meer zijn.  De frequentie  van de sessies zal vaak 1x per twee weken zijn.